İftara.net çerezler, veri ve gizlilik politikası

İftara.net, kullanıcılardan herhangi bir veri talep etmez. Bu nedenle ziyaretçilerin herhangi bir veri ya da bilgisini saklamaz. Ayrıca iftara.net, cookie olarak adlandırılan çerezler de oluşturmaz.

Kullanıcıların herhangi bir verisinin toplanmaması nedeniyle, verilerin 3. parti kişi ya da uygulamalarla paylaşılması da söz konusu değildir.